nmoerkerken@spectrum-spco.nl

COBI en digitale geletterdheid

In de COBI-klas wordt gewerkt aan digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid valt onder de 21e- eeuwse vaardigheden. Het kan worden gezien als een paraplu waar andere vaardigheden onder passen. Deze vaardigheden bestaan uit:

  • ICT-basisvaardigheden: De werking van computers en netwerken begrijpen. Omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan.
  • Informatievaardigheden: Relevante informatie kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
  • Computational thinking: Het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.
  • Mediawijsheid: Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Denken, Doen, Delen in de COBI-klas

De leerlingen leren om planmatig te onderzoeken en oplossingen te bedenken voor problemen. De leerlingen doen kennis op over techniek, materiaal en ICT. Daarnaast leren ze programmeren, presenteren en werken ze aan technische en sociale vaardigheden. De leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige grondhouding te ontwikkelen.

COBI

COBI de uil staat voor Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT. In de COBI-klas valt dit allemaal samen, maar ligt de nadruk op de I van ICT.

De opzet van de COBI-klas

De midden- en bovenbouw klassen van de acht scholen van Spectrum-SPCO komen vier keer per jaar 2,5 uur op een COBI adequate manier alles leren over digitale geletterdheid.

Het doel van de COBI-klas

Het belangrijkste doel is dat de leerlingen van Spectrum naar het vervolgonderwijs gaan met een creatieve, zelfstandige en kritische kijk op de uitdagende digitale wereld. Dat ze kunnen analyseren, programmeren, naar informatie kunnen zoeken en content kunnen maken.

Digitaal talent

Waar sommige kinderen er bij schrijflessen achter komen dat ze goed verhalen kunnen schrijven en anderen bij rekenen merken dat ze dat goed kunnen, kunnen kinderen hier ontdekken dat ze uitblinken op het gebied van digitale vaardigheden.

COBI-klas stopmotion

Visie en Missie

De missie is om alle leerlingen van Spectrum-SPCO op een eigentijdse en COBI adequate wijze onderwijs in digitale geletterdheid aan te bieden. Wij willen dat onze leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan met een zelfstandige en creatieve kijk op de uitdagende digitale wereld.

De kracht van COBI

Waar we in de COBI-klas de focus op leggen!

COBI On-Tour

Tijdens de COBI On-Tour worden de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een aantal keer per jaar bezocht in hun eigen klaslokaal om een les te krijgen van een uur over digitale geletterdheid en COBI.

Het leerproces

De les begint met een echte onderzoeks- of ontwerp-vraag. Er wordt een relevante context geschetst waarin een probleem moet worden opgelost. Er worden verschillende perspectieven belicht, omdat er altijd verschillende kanten aan een probleem zitten. De leerlingen werken aan kennis, vaardigheden en houding.

Prikkelende leeromgeving

De COBI-klas is een prikkelende en krachtige leeromgeving, waar veel uitdagende materialen te vinden zijn. Het lokaal is op een dusdanige manier ingericht dat het de leerlingen motiveert en enthousiast maakt om op onderzoek uit te gaan. De leerlingen zoeken naar informatie, analyseren, programmeren in een betekenisvolle context. Hierdoor leren leerlingen om met een zelfstandige en creatieve kijk naar de wereld te kijken.

‘In het persoonlijke leven van mensen, in de samenleving en in de wereld van werk en wetenschap heeft ICT een belangrijke, soms onmisbare plek gekregen.’

Recent nieuws

Blijf op de hoogte van activiteiten rondom de COBI-klas.

09 okt 2022

Stop motion films maken

Naar nieuwsoverzicht

Pijlers van COBI

COBI staat symbool voor onze invulling van toekomstgericht onderwijs, op alle scholen van Spectrum. De speerpunten Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT zijn daarin heel belangrijk. COBI dus. Met geïntegreerde methodes die je als leerling vormen, opleiden en klaarmaken voor het leven na de basisschool. COBI zorgt voor ‘zin in leren’.

1. Creativiteit

Een school hoort een plek te zijn waar je niet alleen feiten leert, maar waar je je vormt en leert oplossend en kritisch te denken. Daarom is op de Spectrum-scholen creativiteit ook een belangrijk speerpunt, de C van COBI. Wij vinden het cruciaal dat leerlingen veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en zelf te creëren. En dat gaat verder dan alleen handvaardigheid, muziek of tekenen. Onze lessen bestaan niet alleen uit het leren van kennis, maar er is ook volop ruimte voor vaardigheden, inzicht en cultuur. Want creativiteit maakt je wereld groter.

2. Onderzoekend Leren

Dingen die je zelf onderzoekt en ontdekt, hou je beter vast dan dat het je wordt verteld. Daarom is op de Spectrum-scholen onderzoekend leren ook een belangrijk speerpunt, de O van COBI. Als leerling ben je bij ons een ontdekkingsreiziger die leert door zelf uit te vinden. Door altijd vragen te stellen en zo nieuwsgierigheid te prikkelen. Om zo verder te komen. Vraaggestuurd leren noemen we dat. En wij geloven dat het een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van onze leerlingen. Op én na school. Leren door te doen.

3. Burgerschap

De wereld waar we met z’n allen in leven verandert. Hoe we omgaan met elkaar. Hoe verschillende culturen met elkaar samen leven. Daarom is op de Spectrum-scholen burgerschap ook een belangrijk speerpunt, de B van COBI. Als school met een christelijke traditie leren we onze leerlingen vanuit de Bijbel hoe om te gaan met anderen. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen. Zonder te oordelen. Dit zie je terug in al onze lessen. Zo leren we tot vreedzame oplossingen te komen. Voor een toekomst vol hoop.

4. ICT

We kunnen in ons dagelijks leven bijna niet meer zonder computers en digitale technieken. Daarom is op de Spectrum-scholen ICT ook een belangrijk speerpunt, de I van COBI. Wij geloven dat we met de juiste inzet van digitale mogelijkheden ons onderwijs steeds weer kunnen verbeteren. We kijken daarom continu hoe we met behulp van ICT onze leerlingen nog beter en leuker kunnen opleiden en vormen. Want een leerling die digitaal geletterd is, is klaar voor morgen.

Tools

Tijdens de lessen in de COBI-klas gebruiken we diverse tools. Voorbeelden van tools, die je thuis ook kunt gebruiken, zijn:

Stop Motion Studio en Stop Motion studio Pro

Met de apps Stop Motion Studio en Stop Motion studio Pro kun je thuis ook de mooiste stop motion filmpjes maken. Kijk voor uitleg over stop motion ook op Youtube.
Stop Motion uitleg video 1
Stop Motion uitleg video 2

Ervaringen van leerlingen

Wij zijn ontzettend trots dat wij met COBI ‘Zin in Leren’ creëren! We geven daarom graag leerlingen het woord om te vertellen hoe zij de COBI-klas ervaren.

Ik vond het echt een leuke les, omdat het heel educatief is en je was ook de hele tijd bezig.

Naomi

Heel erg leuk! Ik wil dit elke dag doen!

Alicia

Het was heel leuk en leerzaam.

Iris

Het was leuker dan superrrr leuk!!!

Lois

Ik wil hier wonen, beste les ooit.

Elinorah

Impressie van de COBI-Klas

De COBI-klas is gevestigd in het schoolgebouw van CBS De Acker. We geven je graag een kijkje in onze COBI-klas!

Contact opnemen?

Mail Nancy of breng een bezoek (op afspraak) aan CBS De Acker!

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek
Bekijk routebeschrijving

Onderdeel van Spectrum-SPCO, gevestigd in CBS De Acker

De COBI-klas is gevestigd in het schoolgebouw van CBS De Acker. Een basisschool met twee locaties in Bergschenhoek. De school is onderdeel van Spectrum-SPCO, een stichting voor protestants christelijk onderwijs.